Podstawowy program trwa ok. 12 miesięcy. Można go podzielić na sześć etapów: 

I ETAP - OKRES WSTĘPNY Dostosowanie 

Czas trwania – do końca 1 miesiąca pobytu

 Pierwszy miesiąc pobytu pacjenta w Ośrodku jest okresem:

 • adaptacji do nowych warunków
 • zapoznania się z programem Ośrodka
 • uczestniczenia w codziennym bilansie dnia
 • pacjent bierze udział w zebraniach społeczności terapeutycznej

II ETAP - Odkłamanie

Czas trwania – do końca 4 miesiąca pobytu

W czasie drugiego etapu leczenia sprawy, którymi pacjent głównie powinien się zająć to:

 • konfrontacje ze swoimi problemami
 • nauka mówienia wprost
 • branie odpowiedzialności za słowa
 • przyjęcie norm za własne, reagowanie na ich złamanie
 • refleksja nad wartościami, z którymi próbuje się utożsamić
 • zaangażowanie w pracę terapeutyczną
 • realizacja planu, ujawnienie trudności z tym związanych

III ETAP - Decyzja

Czas trwania – do końca 6 miesiąca pobytu

  W tym czasie pacjent powinien skupić się na:

 • poszukiwaniu nowego własnego stylu życia
 • nauce aktywnego spędzania czasu
 • dbaniu o swoje prawa, nauce asertywności
 • otwartym mówieniu o problemach, brakach, rozterkach, aktywnym szukaniu rozwiązań
 • nauce bliskości, opieki nad drugim człowiekiem

IV ETAP - Wytrwałość i konsekwencja

Czas trwania – do końca 8 miesiąca pobytu

W IV etapie leczenia sprawy do wypracowania to:

 • samodyscyplina
 • samodzielność (nie samowystarczalność)
 • planowanie czasu wolnego
 • nauka radzenia sobie z nawrotami
 • naprawianie relacji rodzinnych
 • wrażliwość na drugiego człowieka

  V ETAP - Przewartościowanie

Czas trwania – do końca 10 miesiąca pobytu

 Sprawy do wypracowania to:

 • życie wartościami (uczciwość, pokora)
 • konfrontacja ze światem zewnętrznym
 • pogłębienie świadomości własnych problemów
 • zdrowe i bezpieczne kontakty, z ludźmi na zewnątrz
 • planowanie przyszłości (kilka ewentualności)

  VI ETAP - Samodzielność 

 Jest to etap nastawiony na podjęcie nauki, uczestniczenie w kursach lub stażach zawodowych, pracę jako wolontariusz z jednoczesnym niezaniedbywaniem terapii i zamknięciem spraw niedokończonych.

 Czas trwania – do końca 12 miesiąca pobytu

 Ostatnie miesiące pobytu w ośrodku są okresem przygotowania planu na wyjście, zwłaszcza:

 • zabezpieczenia bytu socjalnego (utrzymanie, zamieszkanie)
 • określenia i przygotowania planów na przyszłość – ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia nauki, uczestniczenia w kursach lub stażach zawodowych
 • opracowania planu dalszej pracy terapeutycznej
 • napisania pracy podsumowującej leczenie